Tekstvak: Enkele voorbeelden van volledig aangepaste trainingen:

 

Tekstvak: Enkele accountants bij een bedrijf geven aan al veel met Excel te werken, maar denken dat er vast wel meer mogelijk is. Ik heb hen vele onderwerpen aangedragen en 
   alles wat voor hen nieuw en zinvol was geleerd.

Access: Een groot opleidingscentrum dat heel specifieke opleidingen verzorgt waarbij de cursisten op elk moment kunnen instromen en ieder een wisselend aantal uren 
   aanwezig zijn, wil de cursisteninformatie beter bijhouden. Voor hen heb ik, geheel naar hun wensen een database ontwikkeld waarin zij nu al jaren alles bijhouden. 
   Voordeel: veel betere begeleiding en een enorme kosten besparing. Andere vestigingen hebben het leerlingvolgsysteem overgenomen.

FrontPage: Een bedrijf is het zat steeds een dure kracht te moeten laten komen om kleine aanpassingen op hun website te realiseren. We zetten de website om naar FrontPage
   zodat men zelf de wijzigingen kan doen.

Een grote multinational heeft personeel dat al jaren met de pc werkt, maar toch regelmatig tegen enkele problemen aanloopt. We maken de afspraak dat de cursisten in mijn
   onderwerpenlijst aankruisen wat zij willen weten en dat ik voor hen zinvolle mogelijkheden zal aandragen. Naar aanleiding van hun vragen worden groepjes gevormd. 
   Tijdens de training zal ik hen leren hoe hun problemen op te lossen en nieuwe mogelijkheden tonen. De cursisten van die groep kunnen aangeven of zij hier wel of niet meer 
   van willen weten. Elke training is maatwerk. De meeste groepen zijn al met 1 of 2 dagdelen training geholpen.  

Access: Een consultant wil een camping beginnen in Frankrijk. Plaats voor enkele tenten, een paar chalets en bungalows. Hij wil alles zelf gaan bijhouden. Bij ons heeft hij, 
   in een volledig aangepaste training, zelf de database gebouwd naar zijn wensen. Doordat hij 'm zelf gebouwd heeft, kan hij er voortaan ook wijzigingen op aanbrengen.

De medewerkers van een bedrijf krijgen steeds Power Point presentaties van het hoofdkantoor in Amerika, maar kunnen deze niet goed bewerken. Zij hebben mij de 
   presentaties gestuurd die vol "freubelwerk" bleken te zitten. Ik heb hen geleerd hoe hier mee om te gaan.

Enkele secretaresses werken al sinds Word Perfect met de computer en hebben zich daarna alle wijzigingen zelf eigen gemaakt. Dat kan vast beter en makkelijker. 
   Zij stellen 1 dag al hun vragen en oefenen de oplossingen.

Sportclub van ouderen wil eigen website die zo is opgezet dat zij ‘m zelf simpel kunnen onderhouden. Website in Publisher gebouwd, webmasters getraind en ondersteuning
   per e-mail en telefoon gegeven.

De vrouw van een middenstander, die nog geen computer kan aanzetten, wil het werkschema (tabel) bijhouden op de computer en zelf kleine posters ontwerpen voor 
   bv. kerstwensen en aanbiedingen. Ik heb alleen de basis van Word behandeld, uitgebreide tabellen en fraaie randen en illustraties in Word. Samen 2 dagdelen.

Access: Drie dames moeten dagelijks met een door een ander ontworpen database werken en willen hier zelf queries op loslaten. Zij hebben een kopie opgestuurd 
   en hier onder mijn  leiding, met aangepaste oefeningen, de training gedaan met hun eigen database.

Een medewerker van een recreatieschap wil kleine posters maken in Publisher. Een complete Publishercursus is zonde. In 1 dagdeel beheerst hij het gewenste.

Access: Een secretaresse moet bepaalde gegevens voor haar baas bijhouden. Is hiermee in Word gestart. Kan dat niet simpeler? Samen met haar een simpele database 
   gemaakt waarin zij alle gegevens makkelijker kan invoeren en oproepen.

Een ingenieur werkt al met Power Point, maar heeft alleen nog enkele vragen. In nog géén dagdeel is hij helemaal geholpen.

Twee secretaresses willen wat meer van Word en Outlook weten. Zij sturen een vragenlijstje op. In één ochtend zijn hun problemen opgelost.  

Excel: Enkele medewerkers van een groot accountantskantoor geven aan al wel wat van de formules te weten, maar niet genoeg. 
   Wij hebben een hele dag allerlei vormen van formules en analyses behandeld.

Enkele medewerkers moeten bestaande Excelsheets invullen, maar weten eigenlijk niet goed wat ze doen. Een hele excelcursus is niet nodig. We oefenen met hun eigen 
   Excelblad en zij krijgen uitleg over het hoe en waarom. Eén dagdeel is ruim voldoende.

Twee dames van een opleidingsinstituut moeten met Excelgegevens alleen filteren om docenten schema's samen te stellen. Formules interesseren hen niets. 
   Een volledige Excelcursus is zinloos. We oefenen samen een ochtend met hun bestanden en zij weten genoeg.

Access: Een plaatselijke winkelier wil zijn prijslabels via de computer printen. Voor hem een simpele database ontworpen + geleerd hoe in te voeren en te printen.

Een bankmedewerker wil bepaalde taakafspraken voor zijn groep bijhouden in een database. 
   Voor hem een database ontworpen in Access en hem geleerd hoe hiermee te werken.

Access: Een secretaresse werkt met een grote database, maar heeft elk jaar het probleem met de adressen voor de kerstkaarten. 
  Samen met haar haar eigen database aangepast, zodat de adressen er met één druk op de knop uitrollen.

Medewerkster van een notariskantoor maakt de nieuwsbrieven in Word, maar dat kan vast mooier in Publisher? 
   Eén dagdeel Publisher en ze maakt de mooiste nieuwsbrieven.

Iemand die overstapt naar een nieuwe baan moet straks met Outlook i.p.v. Groupwise gaan werken. 
   We nemen in één ochtend even de verschillen en nieuwe mogelijkheden door.  

Een herintreder kan zich niet zo lang concentreren. Geen probleem, maken we toch trainingsdagen van 1 1/2 uur!

Een beginner wil wel wat van Excel weten, maar niet te veel. Prima:doen we alleen die onderwerpen en herhalen we die extra!

De vrouw van een kleine zelfstandige wil de facturen etc. op de computer gaan regelen, maar kan alleen als de kinderen op school zitten. 
   Geen probleem: passen we de tijden toch aan!

 

 

Rol: horizontaal: TCMct 
Echte Maatwerk Trainingen
kort, goed & schappelijk geprijsd.

TCMct’: écht maatwerk!
Tekstvak: Start
Tekstvak: Trainingen
Tekstvak: Contact